Central térmica de ciclo combinado Tarragona I

División:

Montaje

Sector:

Energía

Cliente:

Técnicas Reunidas

Magnitudes:

- 410 t de tuberías Aº Cº >2

- 240 t de tuberías Aº Aº >2

- 65 t de tubería Aº Inox >2

- 210 t de montaje de equipos

Ubicación:

Tarragona

Duración:

10 meses

Horas Hombre:

80.000